Wie betaalt de prijs van het klimaatbeleid?

Bij het maken van klimaatbeleid is er vaak te weinig oog voor de rechtvaardigheid van dit beleid. Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (de WRR) in haar kersverse rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten. Dit kan leiden tot een onrechtvaardige verdeling van de kosten van klimaatbeleid binnen de samenleving en tot minder draagvlak voor klimaatmaatregelen. Rechtvaardigheid moet dan ook - net als doelmatigheid en rechtmatigheid - een zelfstandig perspectief zijn bij het maken van klimaatbeleid, stelt de WRR. Om beleidsmakers hierbij te helpen, identificeerde de WRR tien mogelijke verdelingsprincipes zoals ‘de vervuiler betaalt’, ‘de verduurzamer verdient’ of verdeling naar draagkracht. 
Over de bevindingen en aanbevelingen van de WRR spreken we in deze aflevering van Appèl met Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en lid van de WRR, en Gijsbert Werner, senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR en projectcoördinator van het onderzoek. 

Presentatie: Suzanne van den Eynden en Daniël Schut 
 
Het rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten van de WRR is hier te vinden: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2023/02/16/rechtvaardigheid-in-klimaatbeleid
2019 Mr. Hans van Mierlo Stichting