Weg met de cijferverslaving

We moeten nodig af van onze verslaving aan cijfers. Dat is althans de mening van Daniel Mügge, hoogleraar politieke arithmetiek aan de Universiteit van Amsterdam. Kille cijfers zijn nog altijd het kompas voor politiek beleid – zie de leidende rol van het BBP als meetinstrument voor groei. Maar ook alternatieven die breder kijken, zoals de monitor Brede Welvaart, zijn volgens hem een symbool van onze neiging om alles in cijfers te willen vatten en de ‘morele leegte’ in onze politiek en samenleving. Met name het hedendaags liberalisme heeft hier last van, schrijft Mügge in een artikel in de nieuwste editie van Idee, het tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. In deze aflevering van Appèl praten we met hem over groei, cijfers, brede welvaart en de noodzaak voor een deugdcultuur in - volgens Mügge - met name het liberalisme.
2019 Mr. Hans van Mierlo Stichting