Waterschappen: democratie tegen dijkdoorbraken

Het gaat niet goed met het water in Nederland. Het is te vies en door droogte dreigt een tekort aan schoon drinkwater. De rol van waterschappen, het bestuursorgaan dat ons water beheert, wordt daardoor steeds belangrijker. Tegelijkertijd komen er meer politieke vragen op de waterschappen af. Een besluit ten gunste van de natuur kan bijvoorbeeld nadelig uitpakken voor de landbouw, en andersom. 
Ondanks het grote belang van hun onderwerp blijven de waterschappen binnen onze democratie een vrij onbekende bestuurslaag. Wat doen ze precies? Hoe werkt de democratie binnen de waterschappen? En is ons water nog te redden, met alle dreigingen die erop afkomen?  
 
Hierover praten we in deze aflevering met Harmen Binnema, universitair docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht en co-auteur van het boek Waterschappen: Democratie in een onbekend bestuur; en met Herman Havekes, bijzonder hoogleraar waterbeheer aan de Universiteit Utrecht en strategisch adviseur bij de Unie van Waterschappen. 
 
Presentatie: Suzanne van den Eynden en Daniël Schut
2019 Mr. Hans van Mierlo Stichting