Waarom we worstelen met migratie

Migratie en de opvang van vluchtelingen zijn verworden tot een permanente ‘crisis’. Sinds jaar en dag worstelt Nederland met de vraag of en hoe we mensen die op de vlucht zijn, een plek in de Nederlandse samenleving moeten geven. Dieptepunten in deze crisis, zoals bij aanmeldcentrum Ter Apel waar mensen door gebrek aan opvangplekken buiten moesten slapen, worden aangepakt met symptoombestrijding zoals een tijdelijke stop op gezinshereniging. Waarom hebben we zo’n moeite met de onderwerpen migratie, opvang en integratie? Hoe zit het met de rechten van vluchtelingen en hoe ziet rechtvaardige integratie eruit? Hierover praten we in deze aflevering van Appèl met rechtsfilosoof Tamar de Waal, universitair docent algemene rechtsleer aan de UvA. Ook is zij oprichter en voorzitter van stichting CIVIC, dat als doel heeft het verbeteren van het inburgeringsbeleid op basis van wetenschappelijke inzichten. Presentatie: Daniël Schut
2019 Mr. Hans van Mierlo Stichting