Waarom we leiders op afstand meer vertrouwen

We hebben meer vertrouwen in de leiders van EU-instellingen dan in onze nationale leiders. Dat stelt hoogleraar Femke van Esch in de oratie die zij in april dit jaar uitsprak, getiteld ‘De kloof: hoe afstand leidt tot legitimiteit van EU-leiderschap’. Hoe verder onze leiders letterlijk van ons afstaan, hoe minder we van ze weten en hoe positiever we ons beeld van hen inkleuren. Over deze romantiek van het leiderschap vertelt zij in deze aflevering van Appèl.
 
Ook spreken we met Femke van Esch over de Europese verkiezingen in 2024. Deze moeten volgens haar niet gaan over ‘meer’ of ‘minder’ Europa, maar over de vraag: wát voor Europa willen we? Welke waarden zetten we voorop, en wat betekenen deze voor belangrijke thema’s als klimaat, Oekraïne en migratie? ‘Politici moeten zich realiseren: er zijn stemmen te halen met een humaan migratiebeleid’.
 
Presentatie: Suzanne van den Eynden 
 
2019 Mr. Hans van Mierlo Stichting