Waar gaan we wonen?

Wij laten ons niet meer uitwonen! Dat was een van de slogans tijdens de woonprotesten afgelopen jaar, waarin duizenden mensen in verzet kwamen tegen de torenhoge huizenprijzen en de jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning. De wooncrisis is zo groot dat het nieuwe kabinet zelfs weer een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aangesteld. Die heeft onder meer de schone taak om te zorgen voor 100.000 nieuwe woningen per jaar. Maar welke woningen zijn er precies nodig? Waar moeten ze komen te staan? En hoe zorgen we ervoor dat fatsoenlijk wonen weer voor iedereen bereikbaar is? Hierover praten Daniël Schut en Suzanne van den Eynden met Marja Elsinga, hoogleraar Housing institutions and governance aan de TU Delft, en Reimar von Meding, directeur van KAW Architecten dat twee onderzoeken publiceerde met de titel Ruimte zat in de stad.
2019 Mr. Hans van Mierlo Stichting