De verschillen tussen Nederlandse regio’s zijn groot. Niet alleen qua landschap, dialect en cultuur, maar ook wat betreft kwaliteit van leven en kansen die inwoners hebben. In een aantal regio’s buiten de zogeheten “economische centrumgebieden” is de gezondheid slechter, het inkomen lager, de bereikbaarheid matig en het vertrouwen in de overheid minder. Mensen voelen zich er vaker onbegrepen en ongezien door de overheid en ervaren nauwelijks ondersteuning. 
In een recente publicatie getiteld Elke regio telt! brachten drie adviesraden de aard en omvang van deze regionale verschillen in kaart, en deden zij aanbevelingen voor een meer rechtvaardig beleid in alle Nederlandse regio’s. 
 
Over de verschillen tussen maar ook binnen regio's praten we in deze aflevering van Appèl met Jantine Kriens, raadslid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur; en Bettina Bock, hoogleraar inclusieve plattelandsontwikkeling aan Wageningen Universiteit en bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. 


Presentatie: Suzanne van den Eynden en Daniël Schut
2019 Mr. Hans van Mierlo Stichting