Een beter klimaat begint bij het burgerberaad

Overstromingen, hitterecords en bosbranden: de klimaatcrisis is niet meer een probleem van de toekomst, maar gebeurt nu. Terwijl de overheid zich al ruim vijftig jaar bewust is van het steeds groter wordende probleem, blijft effectieve actie tot op de dag vandaag uit. Is de gevestigde politiek in staat dit uiterst complexe en gepolariseerde probleem effectief aan te pakken? Of loopt de democratie zoals wij die nu kennen, tegen haar grenzen aan? We praten hierover in deze aflevering met Eva Rovers, cultuurhistoricus, schrijver en oprichter van Bureau Burgerberaad. Onlangs verscheen van haar bij De Correspondent het boek 'Nu is het aan ons; oproep tot echte democratie', een vlammend pleidooi voor het instellen van klimaatburgerberaden. In dit boek stelt Rovers dat de politiek verlamd is geraakt als het gaat om actie voor het klimaat en betoogt zij dat alleen meer zeggenschap en inspraak van burgers dit kan doorbreken.
2019 Mr. Hans van Mierlo Stichting