De lange arm van de lobby

In politiek Den Haag weten vele professionele lobbyisten, oud-politici en belangenbehartigers hun weg te vinden naar ambtenaren en Kamerleden om zo beleid te beïnvloeden. De lobby in 2018 om de dividendbelasting af te schaffen is misschien wel het meest treffende voorbeeld. Onder druk van onder andere Unilever volhardde Mark Rutte lange tijd in deze maatregel, ondanks grote tegenstand in de oppositie en samenleving. Hoe ver reikt de invloed en macht van gevestigde organisaties en professionele lobbyisten? En wat betekenen deze vaak onzichtbare machten voor het functioneren van de democratie? Hierover praten we in deze aflevering van Appèl met Caelesta Braun, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. In haar oratie afgelopen jaar benadrukte zij onder meer hoe belangrijk het is dat publieke belangen in de samenleving meer invloed krijgen op besluitvorming. Zij wijst op de verantwoordelijkheid van bestuurders om actief verschillende belangen te horen en te wegen. Presentatie: Daniël Schut
2019 Mr. Hans van Mierlo Stichting