Crisis in onze democratie?

Is onze democratie in crisis? In deze aflevering praten we over het rapport van de staatscommissie Parlementair Stelsel en over het stevige internationale debat dat gaande is over de vraag hoe breed de steun voor onze liberale democratie nu precies is. Aan tafel: Carinne Elion, universitair docent aan de Erasmus Universiteit en gepromoveerd op een proefschrift over de geloofwaardigheid van rechtsstaat en democratie. Tevens D66-raadslid in Bergen op Zoom. Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UvA, auteur van het boek ‘Niet de kiezer is gek’ en lid van de staatscommissie Parlementair Stelsel. Interviewer: Coen Brummer, directeur Van Mierlo Stichting
2019 Mr. Hans van Mierlo Stichting